נושאים

קולומביה: האדמה, חומוס לשלום

קולומביה: האדמה, חומוס לשלום


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

מאת סרחיו פרארי

עבור קהילות קולומביאניות, הטריטוריה היא המקום והגוף שבו קהילות איכרים, מיעוטים אתניים ונשים שוזרות את חייהן הקולקטיביים, התרבותיים, הכלכליים, החברתיים והפוליטיים. השטח כמובן כולל את האדמה, אך היא מרחיקה לכת, מכיוון שהיא משלבת גם את כל המורשת הבלתי מוחשית העולה מהקהילות עצמן שאכלסו אותה ושימרו אותה, הם שרים אותה בשירים ומכניסים אותה לסיפורים, הם הפכו אותה לחלק של השימושים והמנהגים שלהם, של השפות והאמירות הפופולריות שלהם.


ש: מדוע לאדמה יש תפקיד כה חשוב בקולומביה כיום?

ת: השליטה במשאבי הטבע הנמצאים בשטחי הקהילות והגישה והניכוס של אדמותיהן הם שלל המלחמה בקולומביה. האדמה ומשאביה נצברים ומנוצלים על ידי אליטות גדולות ומעצמות אזוריות השולטות בצבאות פרטיים אמיתיים. בהקשר זה של סכסוכים מזוינים ונישול קרקעות, מפותחות השקעות פרטיות גדולות, במקרים רבים בהתכתבויות עם אינטרסים רב-לאומיים, מה שמחדד ככל הנראה את הפנורמה. 31 הקהילות והארגונים המרכיבים את רשת היוזמות וקהילות השלום מהבסיס, לא היו רק קורבנות לאלימות ולסכסוך מזוין, אלא בעיקר לנישול אדמותיהן ולמשאבים הקיימים בשטחן. במובן זה, אפילו נציגי הממשלה החדשה זיהו את הבעיה כאבן הפינה של הסכסוך המזוין.

שלום סביבתי מהשטח

ש: האם תוכל לתת לנו דוגמה קונקרטית כדי להבין טוב יותר אמירות כאלה ...

ת: סילוק אדמות מיישובי האיכרים באל גרזל, מדרום למחלקת בוליבאר. קהילות אלה, שנשארו על אדמותיהן יותר מ -50 שנה והתמסרו אך ורק לייצור מזון, היו בעשר השנים האחרונות מושא ללחץ בלתי חוקי, איומים והיעלמויות מאולצות. הם אפילו היו קורבנות של שימוש בצדק וברשויות מקומיות, המבקשים לעקור יותר מ -300 משפחות איכרים ולנשל אותן לצמיתות במטרה למסור את חלקותיהן למפקד צבאי לשעבר ששלט בפומבי ובגלוי באזור מגדלנה. במשך יותר מ -7 שנים. אולם דמות זו מעולם לא השתחררה ולא הסגירה את עצמה לצדק אלא להיפך, נותרה בחיים האזרחיים והקימה חברת שמן דקלים. חברה זו היא שמקדמת את כל הפעולות החוקיות והבלתי חוקיות להשגת אדמות אל גרזל ולהתחלת זריעת דקל אפריקאי לייצור דלקים חקלאיים. כף היד האפריקאית באזור אמורה להגיע, על פי המדיניות החקלאית של הממשלה, ל -300,000 דונם עד שנת 2019. חברה זו קיבלה את תמיכתה של תוכנית הפעולה החברתית הנשיאותית, המציגה את החברה האמורה כמודל פיתוח חלופי באזור. מכאן אישורי שאם אדמות ומשאבי שטח הקהילות בקולומביה אינם מוגנים מפני נישול על ידי המדינה הקולומביאנית, לא ניתן לבנות שלום בר קיימא. עקירת האדמות תמשיך להיות המניע העיקרי של עקירה כפויה, הפרות זכויות אדם והחמרת הסכסוך המזוין. מסיבה זו, מתוכנית SUIPPCOL, התחייבנו לתמוך בקהילות כמו אל גרזל במאבק השלום והחוקי נגד הנישול כאחת הדרכים היעילות ביותר ליצור שלום מהארץ ומהשטח.

הטריטוריה, אותה "אמא אדמה"

ש: במדינות אחרות באמריקה הלטינית, תנועות חברתיות שמות דגש על רפורמה בקרקעות ובחקלאות כעל הדגל התובעני והאסטרטגי העיקרי. אבל הם מתייחסים הרבה פחות למושג הטריטוריה. מה הפירוש, בתפיסה הקולומביאנית שלך, כאשר הם מדברים על טריטוריה?


ת: באופן כללי, השטח מוצג כמקום והגוף בו שוזרים קהילות איכרים, מיעוטים אתניים ונשים את חייהם הקולקטיביים, התרבותיים, הכלכליים, החברתיים והפוליטיים. הטריטוריה היא אופק רחב בהרבה ממושג האדמה, המתייחס כמעט אך ורק למרחב הפיזי התוחם, הממוקם באזור כפרי, שניתן לנצל כלכלית לייצור או ניצול המשאב הרשום שם. השטח כמובן כולל את האדמה, אך היא מרחיקה לכת, מכיוון שהיא משלבת גם את כל המורשת הבלתי מוחשית העולה מהקהילות עצמן שאכלסו אותה ושימרו אותה, הם שרים אותה בשירים ומכניסים אותה לסיפורים, הם הפכו אותה לחלק של השימושים והמנהגים שלהם, של השפות והאמירות הפופולריות שלהם. הדרישות הנוכחיות בקולומביה מכוונות יותר ויותר לא רק לרפורמה חקלאית ולגישה ולדמוקרטיזציה של הארץ, אלא גם דורשות הכרה במעמד פוליטי וחוקי מיוחד של השטח ובזכויות הנובעות משם. חוקים אלה אף נכללו במכשירים בינלאומיים כגון אמנה 169 של ארגון העבודה הבינלאומי והכרזת עמי הילידים של האומות המאוחדות.

ש: עם ממשלתו החדשה של מנואל סנטוס, מה הציפיות בנוגע לאדמה ולשטח?

ת: הממשלה הנוכחית ביצעה שינוי ביחס לקודמתה ביחס למדיניות החקלאית. אנו באים משמונה שנים של הכחשה מוחלטת על ידי המדינה בכללותה של נושאים כמו נישול או ריכוז האדמות הגבוה מאוד - מה שמציב את קולומביה במקום ה -15 בעולם באי שוויון בבעלות על קרקעות. חמור עוד יותר היה היעדר פיצוי והחזרת האדמות שנלקחו מכמעט 4 מיליון העקורים. היום, הממשלה החדשה, להיפך, הודיעה כאחד הנושאים היסודיים לפתור את נישול הקרקעות והשבתם לקורבנות באמצעות השקת הצעת החוק להשבת אדמות מנושלות. עם זאת, כוונות טובות אינן מרמזות בהכרח על שינוי מהותי במדיניות החקלאות העולמית וחזונות כלכליים עמוקים יותר. הקהילות מאמינות כי מדיניות זו מבקשת לייעל את המודלים הכלכליים האגרו-תעשייתיים והמיצוי שתוכננו ויושמו בשמונה השנים האחרונות וכי הם מייצרים במדויק אי-שוויון, ריכוז אדמות ונטישה של כלכלת האיכרים. עבור הממשלה הלאומית ועבור הארגונים והקהילות בקולומביה, אתגר מהותי הוא: לא רק להבטיח את הוויכוח על ההיבטים הבסיסיים של השבה ופורמליזציה של הגישה לאדמה, אלא גם לפתוח הסכם אמיתי על המודל הכלכלי שמבטיח קביעות הקהילות האיכריות, הילידים והאפרו-צאצאים וריבונות המזון של האומה.

"המערכת האקולוגית שלנו שייכת לאנושות"

ש: SUIPPCOL מקדם קמפיין מודעות בשוויץ לנושאים אלה במחצית השנייה של אוקטובר. מה דעתך על יוזמות סולידריות אלה מהקהילה הבינלאומית?

ת: סולידריות בינלאומית ישירה ממלאת תפקיד מהותי בקידום תביעות משפטיות ולגיטימיות של קהילות בקולומביה לטובת אדמתם ושטחן. הקמפיין בשוויץ מנסה לקדם התקרבות בין החברה האזרחית השוויצרית לבין קהילות וארגונים המתנגדים לנישול וניצול לא רציונלי של משאביהם. חשוב שזה יובן גם כתרומה בינלאומית לשימור השטחים והמערכות האקולוגיות הללו, אשר, על פי ערכן במונחים סביבתיים ומזוןיים, צריכה לעניין את העולם כולו, משום שהן שייכות לאנושות כולה. באמצעות קמפיין זה אנו רוצים לקדם יוזמה להמרת שטחים אלה למקומות המוגנים על ידי החברה האזרחית השוויצרית ועל ידי ארגונים, עמים ואנשים אחרים בעולם המעוניינים בבניית שלום זו מהשטח. ללא ספק זה יהווה צעד בסיסי לשימור האדמה והשטח בקולומביה. ולכן, לבניית שלום בר קיימא ומתמשך. ובכן, הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן במדי יכולות להיפתר רק באמצעות התפקיד המוביל של החברה האזרחית הקולומביאנית - במיוחד הקהילות והארגונים שמתמודדים עם מציאות זו מדי יום. אבל בתאום פעיל עם עמים אחרים, ארגונים ואנשים בעלי רצון טוב בשאר העולם.

סרחיו פרארי, שיתוף פעולה עיתונאי של E-CHANGER, ארגון לא ממשלתי לשיתוף פעולה סולידרי שנמצא בקולומביה וחבר ב- SUIPPCOL

דְיוֹקָן

רפאל פיגארואה רינקון, בן 30, עורך דין, היה רכז אסטרטגיית הסנגור על אדמה וטריטוריה של תוכנית SUIPPCOL במשך יותר משנה. במשך שבע שנים הוא חוקר ופועל בתחום זכויות מיעוטים אתניים וזכויות על אדמות וטריטוריה. הוא ליווה כמה קהילות וארגונים אפרו-קולומביאניים, ילידים ואיכרים במדינה, במיוחד באזורים של שוקו, גוג'ירה, בוליבאר, קורדובה, קאוקה, מגדלנה מדיו, Caquetá ו Nariño. כיום משימתה העיקרית היא לתמוך ברשת היוזמות וקהילות השלום מהבסיס. בניסיונם לעצור את עקירת אדמותיהן ושטחן שמקודמות על ידי קבוצות צבאיות, מעצמות כלכליות ופוליטיות אזוריות ופרויקטים גדולים של מיצוי, אגרו-תעשייה ורב-לאומי. שתי הפעולות העיקריות של אסטרטגיה זו הן סנגור פוליטי ופעולה משפטית. (סרחיו פרארי)

תביעת השטח

השטח הוגדר בדרכים שונות על ידי המגזרים השונים של רשת יוזמות וקהילות שלום מהבסיס שמלווה SUIPPCOL.

עבור הקהילות הילידים, הטריטוריה חורגת מהגבול, הגבולות החורגים מההרים, הנהרות, הבורות. הטריטוריה היא מרחב החיים, ההישרדות החברתית והתרבותית - היא אמא הפאצ'ה, אמא אדמה. זהו עולמו שבו האדם קשור לרוחות הצמחים, בעלי החיים וכל היצורים הנעים בסביבה.

עבור הקהילות השחורות של האוקיאנוס השקט הקולומביאני, לטריטוריה יש משמעות במסגרת מערכת יחסים מסוימת בין קהילה, בן אנוש וטבע, בה זו לא רק הסביבה המקיפה את האדם, אלא הפרט והקהילה שהם הם נושאים שהם חלק מהטבע.

עבור קהילות האיכרים, השטח הוא מרחב ותרחיש של לכידות, התגייסות ושינוי חברתי, כאשר הם יצרו חוויות פיתוח אוטונומיות ואנדוגניות, המשלבות אלמנטים אסטרטגיים של הגנה על המרחב ומשאביו הטבעיים, כמו גם צורות חדשות של חברתי. הארגון להפעיל כוח ושליטה באזורים שלהם.

נשים מאורגנות רואות את גופן שלהן כטריטוריה הראשונה. והם מגנים כי עוברים אותו צורות שונות של אלימות ומלחמה. מכאן נובע הצורך להכיר ולזהות את סוגי האלימות השונים כלפי הגוף במטרה להחזיר אותו כשטח מוכר ואוטונומי וכמרחב לדו קיום יומיומי (סרחיו פרארי).


וִידֵאוֹ: My philosophy for a happy life. Sam Berns. TEDxMidAtlantic (מאי 2022).


הערות:

 1. Mahoney

  לפי דעתי אתה לא צודק. כתבו לי ב-PM, נדבר.

 2. Walfrid

  זה לא מתאים לי. אולי יש עוד אפשרויות?

 3. Wynter

  Strange how that

 4. Avidan

  אני מתנצל, אבל לדעתי אתה לא צודק. אני יכול להגן על העמדה. כתבו לי ב-PM, נדבר.

 5. Jule

  אני לא שותה. בכלל לא. אז זה לא משנה :)

 6. Mashiro

  אתה האדם המופשטלרשום הודעה