נושאים

זכויות של עמים ילידים וקהילות כנגד חקירה וניצול של כרייה, נפט, הידרואלקטריה או מגה-פרוייקטים אחרים בשטחן.

זכויות של עמים ילידים וקהילות כנגד חקירה וניצול של כרייה, נפט, הידרואלקטריה או מגה-פרוייקטים אחרים בשטחן.


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

במאמר קצר זה יטופלו כמה זכויות ילידיות שנקבעו באמנה 169, הצהרת האו"ם על זכויות עמים ילידים, האמנה האמריקאית לזכויות אדם ומכשירים אחרים לזכויות אדם, מול חקירה וניצול של משאבי טבע ב שטחים ילידים על ידי ממשלות.

A. מבוא

ידוע בציבור כי מדינות אמריקה ממשיכות להפר את זכויותיהם של עמי הילידים המוכרות באמנה 169, האמנה האמריקאית לזכויות אדם והצהרת האו"ם בדבר זכויות העמים הילידים, במיוחד זכויות הילידים הקשורות בזכות להתייעצות, קודם לכן. , הסכמה חופשית ומושכלת, אדמות, שטחים ומשאבי טבע.

ההוכחה לכך היא שממשלות, שלא עמדו בהתחייבויותיהן לכבד ולהבטיח את זכויות האדם, ממשיכות להאריך רישיונות או ויתורים לחיפוש וניצול של מוקשים, נפט, בניית סכרים ופרויקטים אחרים של מגה בשטחים מקומיים שאינם מגיבים צרכי הקהילות, אך לצרכי תאגידים עסקיים לאומיים וזרים. במילים אחרות, הדבר היחיד שממשלות עושות הוא לציית למעצמות הכלכליות האוליגרכיות, לדבר רק על מדיניות אנרגיה או מטריצה, חיבורי אנרגיה, שוק, תחרותיות, וודאות משפטית להשקעות, יצוא ויבוא, צמיחה כלכלית ועוד דברים רבים אחרים. ביחס לזכויותיהם של עמי הילידים והשבטים, הם אינם אומרים דבר. זכויות הילידים אינן בראש סדר העדיפויות של ממשלות; מה שהן מעוניינות בהן היא סחר בזכויות על אדמות, שטחים ומשאבי טבע של עמי הילידים והשבטים.

מצד שני, עמי הילידים והשבטים הם קורבנות של הפרות של זכויות האדם שלהם מכיוון שהם אינם מודעים למכשירים הלאומיים והבינלאומיים המכירים בזכויותיהם ומגנים עליהם, כמו גם למנגנונים לאכיפתם כנגד המדינה. אגב, למדינות אין את הרצון הפוליטי להודיע ​​על זכויותיהן בפני הילידים מכיוון שהן חוששות שהאמרה האומרת שאתה מגדל עורבים והם יעקבו את עיניך יהפכו לממשות. כל עוד עמי הילידים ימשיכו להתעלם מהנורמות והמנגנונים לאכיפתם, הם ימשיכו להיות קורבנות של הפרות זכויותיהם על ידי ממשלות.

במאמר קצר זה יטופלו כמה זכויות ילידיות שנקבעו באמנה 169, הצהרת האו"ם על זכויות עמים ילידים, האמנה האמריקאית לזכויות אדם ומכשירים אחרים לזכויות אדם, מול חקירה וניצול של משאבי טבע ב שטחים ילידים על ידי ממשלות. מטרת שורות אלה לחשוף חלק מהזכויות הילידים כך שידוע כי העמים הילידים עצמם מכירים ומתאימים להם.

ב. אמנת ILO 169:

 • זכות לאפליה (סעיפים 3, 4, 20 ו- 24),
 • הזכות לכבד את שלמותם, את תרבויותיהם ומוסדותיהם (סעיפים 2, 5 ו -7).
 • זכות להיוועץ בנוגע לאמצעי החקיקה או המינהל העשויים להשפיע עליהם (סעיף 6, 15, 17, 22 ו -28).
 • זכות להשתתף ישירות בקבלת ההחלטות בנוגע למדיניות, תוכניות, תוכניות שמעניינות או משפיעות עליהם (סעיפים 6, 7 ו -15).
 • זכות לקבוע את צורת ההתפתחות שלהם (סעיף 7).
 • זכות להחזיק ולהחזיק את האדמות שכבשו באופן מסורתי (סעיף 14).
 • זכות למשאבי טבע קיימים על אדמותיהם (סעיף 15).
 • זכות שלא יועברו או יועברו מארצותיהם (סעיף 16).

ג. הצהרת האומות המאוחדות על זכויות עמים ילידים

 • הזכות לא להיות מושא לאפליה כלשהי (סעיף 2),
 • זכות להגדרה עצמית (סעיף 3),
 • זכות לאוטונומיה או ממשל עצמי (סעיף 4),
 • זכות לחיים, שלמות פיזית ונפשית, חירות וביטחון (סעיף 7.1),
 • זכות קולקטיבית לחיות בחופש, שלום וביטחון (סעיף 7.2),
 • זכות לא להעקר בכוח מארצותיהם או משטחן (סעיף 10),
 • זכות לשמור ולהגן על אתרי הדת והתרבות שלהם (סעיף 12),
 • זכות להשתתף בקבלת החלטות בעניינים המשפיעים על זכויותיהם (סעיף 18),
 • זכות להיוועץ לפני אימוץ ויישום של צעדים חקיקתיים או מינהליים המשפיעים עליהם, על מנת לקבל את הסכמתם החופשית, הקודמת והמדעתית (סעיף 19),
 • הזכות לקיים ולפתח את מערכות או מוסדות פוליטיים, כלכליים וחברתיים שלהם, להיות סמוך ובטוח מהנאה מאמצעי הקיום והפיתוח שלהם ולעסוק באופן חופשי בכל פעילויותיהם הכלכליות המסורתיות והאחרות (סעיף 20),
 • זכות לקבוע ולפתח סדרי עדיפויות ואסטרטגיות לזכותם להתפתחות (סעיף 23),
 • זכות לתרופות מסורתיות משלהם (סעיף 24),
 • זכות לשמור ולחזק את היחסים הרוחניים שלהם עם אדמותיהם, טריטוריותיהם, מימיהם, חופי הים ומשאבים אחרים שהיו בבעלותם או כבשו והשתמשו בהם (סעיף 25),
 • זכות לאדמות, לשטחים ולמשאבים שבבעלותם, כיבוש או רכשו באופן מסורתי בדרך אחרת (סעיף 26.1),
 • זכות להחזיק, להשתמש, לפתח ולשלוט באדמותיהם, בשטחים ובמשאבים שבבעלותם בגלל רכוש מסורתי (סעיף 26.2),
 • זכות לפיצוי או פיצוי צודק, חסר פניות ושוויון בגין האדמות, השטחים והמשאבים שבבעלותם או כבשו או השתמשו בהם באופן מסורתי שהוחרמו, נלקחו, נכבשו, שימשו או ניזוקו ללא הסכמתם החופשית, הקודמת והמדעתית (סעיף 28.19,
 • זכות לשימור והגנה על הסביבה ויכולת הייצור של אדמותיהן או שטחן ומשאבי הטבע שלהן (סעיף 29.1),
 • זכות לא לבצע פעילויות צבאיות על אדמות או שטחים של ילידים (סעיף 30),
 • זכות לשמור, לשלוט, להגן ולפתח את המורשת התרבותית שלהם, את הידע המסורתי שלהם, את הביטויים התרבותיים המסורתיים שלהם ואת הביטויים של מדעיהם, טכנולוגיותיהם ותרבויותיהם ... (אמנות 31.1),
 • זכות לקבוע ולפרט סדרי עדיפויות ואסטרטגיות לפיתוח או שימוש בשטחים או בשטחים ובמשאבים אחרים (סעיף 32.1).

ד. אמנה אמריקאית לזכויות אדם.

 • זכות להכרה באישיות משפטית. לכל אחד הזכות להכיר באישיותו המשפטית. (סעיף 3),
 • זכות לרכוש פרטי. לכל אחד הזכות להשתמש וליהנות מרכושו. החוק עשוי להכפיף שימוש והנאה כאמור לאינטרס החברתי. לא ניתן לשלול מאדם את רכושו, אלא על ידי תשלום פיצוי צודק, מטעמי תועלת ציבורית או אינטרס חברתי ובמקרים ועל פי הטפסים הקבועים בחוק. יש לאסור על פי החוק כל צורה אחרת של ניצול ידיים של אדם על ידי אדם. (סעיף 21). מבין חמשת המקרים השנויים במחלוקת שכבר הוחלט על ידי בית הדין הבין-אמריקני לזכויות אדם, מתגלים כמה עקרונות, הראשונים הם שהזכות לקניין, המובטחת על ידי סעיף 21 לאמנה האמריקאית לזכויות אדם, כוללת את הזכות של קניין פרטי של יחידים וכן רכוש קהילתי של עמים ילידים או שבטיים. (1)
 • זכות להגנה שיפוטית יעילה. לכל אדם יש את הזכות לפנות פשוטה ומהירה או לכל פנייה יעילה אחרת בפני השופטים או הערכאות המוסמכות, המגנות עליו מפני מעשים המפרים את זכויותיו הבסיסיות המוכרות בחוקה, בחוק או באמנה זו, גם כאשר הפרה כזו היא על ידי אנשים הפועלים בתפקידם הרשמי. (סעיף 25.1).

הצהרת אמריקה על זכויות וחובות האדם:

 • זכות קניין. לכל אחד הזכות לקניין פרטי המתאים לצרכים המהותיים של חיים הגונים, התורמים לשמירה על כבוד האדם והבית. (סעיף 23) (2) במערכת זכויות האדם הבין-אמריקאית, הזכויות הטריטוריאליות של עמי הילידים והשבטים מבוססות עליה בעיקר, בעיקר בסעיף XXIII של ההצהרה האמריקאית ובסעיף 21 לאמנה האמריקאית. אף על פי שאף אחד משני המאמרים הללו לא מתייחס במפורש לזכויותיהם של עמים ילידים או שבטיים, ה- IACHR ובית המשפט הבין-אמריקני פירשו את שתי ההוראות במובן שמגן על הזכויות שיש לעמים כאלה ואנשיהם על אדמתם ומשאביהם הטבעיים. כלומר מעל שטחים. (3)

פסק הדין של בית הדין הבין-אמריקני לזכויות אדם מיום 24 באוגוסט 2010 במקרה של קהילת הילידים Xámok Kasek מול פרגוואי.

בית המשפט נזכר בפסיקה בנוגע לבעלות קהילתית על אדמות ילידים, ולפיה:

1) להחזקה מסורתית של עמים ילידים על אדמותיהם יש השפעות שוות ערך לתואר הבעלות המלא שמעניקה המדינה;

2) החזקה מסורתית מקנה לאנשים ילידים את הזכות לדרוש הכרה רשמית ברכוש ורישומם;

3) על המדינה לתחום, לתחום ולהעניק תואר קיבוצי לקרקעות לבני הקהילות הילידים;

4) בני העמים הילידים שמסיבות שאינן בשליטתם עזבו או איבדו את אדמתם המסורתית שומרים על זכות הקניין עליהם, גם בהעדר תואר חוקי, למעט כאשר האדמות הועברו באופן לגיטימי לצדדים שלישיים. בתום לב, ו

5) לבני עמים ילידים שאיבדו בעל כורחם את אדמתם, ואלה הועברו באופן לגיטימי לצדדים שלישיים תמימים, יש את הזכות להשיבם או להשיג אדמות אחרות בגודל ובאיכות זהים. (4)

G. הצהרה אוניברסלית על זכויות האדם

לכל אחד יש את הזכות לרכוש, באופן פרטני וקולקטיבי, אף אחד לא יקפח את רכושו באופן שרירותי (סעיף 17).

אפרן ד 'דומינגו, גואטמלה

הפניות:

1. תומאס אנטוקוביאק ואלחנדרה גונזה. כתב העת של הקרן להליך משפטי הולם (DPLF). הזכות להתייעצות באמריקה: מסגרת משפטית בינלאומית. עמ '2.

2. נציבות בין אמריקאית ובית המשפט לזכויות אדם. מסמכים בסיסיים לזכויות אדם במערכת הבין-אמריקאית. 22, עודכן במאי 2010.

3. הנציבות הבין-אמריקאית לזכויות אדם. זכויות של עמים ילידים ושבטיים על אדמות אבותיהם ומשאבי הטבע שלהם. נורמות ופסיקה של מערכת זכויות האדם הבין-אמריקאית. פ. 2 ו- 3. OEA / Ser. L / V / II. מס '56/09. 30 בדצמבר 2009.

4. I / A בית משפט לענייני בית משפט. מקרה הקהילה הילידית Xákmok Kásek. נגד פרגוואי. יתרונות, שיקום ועלויות. פסק הדין מיום 24 באוגוסט 2010 סדרה ג 'מס' 214. http://www.corteidh.or.cr/docs/canes/articulos/seriec_214_esp.pdf


וִידֵאוֹ: תום ומובי כמו שעוד לא ראיתם (יוני 2022).


הערות:

 1. Grorn

  טיעון מצוין

 2. Izmirlian

  Thanks for the help on this question.

 3. Kisar

  יש בו משהו. תודה על ההסבר, גם אני חושב שככל שיותר קל יותר טוב...

 4. Ewyn

  אתה טועה. אני בטוח. הבה ננסה לדון בזה. כתבו לי ב-PM.

 5. Wakeman

  אני חושב שאתה טועה. כתוב לי בראש הממשלה, נדון.

 6. Fesar

  This is a divorce that the speed is 200% ,?לרשום הודעה